Yükleniyor...

28 Mart günü toplantımızın konuşmacı konuğu Süleyman Taşdemir idi. Konuklarımız Geçmiş Dönem Guvernörü Hatice Şarizi...

28 Mart günü toplantımızın konuşmacı konuğu Süleyman Taşdemir idi. Konuklarımız Geçmiş Dönem Guvernörü Hatice Şarizi, Gelecek dönem Guvernör Yardımcısı Engin Özdemir, Rotaractlarımızdan Fikret Ozan Günal, Nejat Biçe, Esin Sürücü, Serpil Şahin ve Ülker Karaman idi.

Vaktin nakit olduğuna inandırılmış, huzursuz ve hırçın bir kent yaşamına adapte olmaya çalışan bizler için bu toplantı oldukça yararlı oldu.

Sn Taşdemir; konuya “bir yarar beklemeden boş boş saatlerce oturmak düşünülemeyecek bir zaman mirasyediliği sayılabilir. Bütün yaşam boyu hep çıkarlı, hep yararlı işler peşinde koşan, zamanı boşuna harcamaktan bir hastalık derecesinde korkan, yaşadıkları anı hiçbir zaman gelmeyecek bir geleceğe ipotek etmiş olan insanları nasıl inandırabilirsiniz ki iç derinliklerini tanımanın, kendi zihinlerindeki tutarsızlıkları bulup çıkartmanın yeter bir yarar olduğuna, diyerek orta yolu budizmin ortaya çıkışı ve varoluşun gerçeklerinden bahsetti.

Zen; İnsanın doğal yaratılışıyla ve insanı esenliğe ulaştırmayı amaçlayan kuramlarla uğraşan bir sistem. Zen Budizm, Hintli’nin akılcı ve soyut düşünce biçimiyle Çinlinin somuta ve gerçekçiliğe dönük zihin yapısının bir karışımı.. Zen “aydınlanmaya” ulaşmayı amaçlayan bir kuram ve uygulama. Zen  bir manevi kurtuluş yolu.

Buda şunları söyler: “Dünya ne iyidir ne de kötü. İnsanın mutsuzluğu dünyanın kötü oluşundan değil, dünyayı olduğu gibi, olduğu durumuyla içimize sindiremeyişimizdendir. Ve dünyadan verebileceğimizden fazlasını istememizdendir. "Herşey geçicidir, hiçbir şey kalıcı değildir. Doğum ve ölüm vardır; büyüme ve çürüyüp bozulma; birleşme ve ayrılma vardır.”

“Başkalarından alınan bütün bilgiler emanettir. Kendimiz deneyimizi kendimiz yaşamadığımız için yaşamadığımız sürece ilerlemek mümkün değildir.

Bazı yoga uygulamalarında zihin bir mumun ışığına ya da burnun ucuna, bakarak yoğunlaştırılıp düğümlenmeye, böylece düşünce akımının zihne girmesi engellenmeye çalışılır. Ama Zen’in yolu bu değildir. Düşünce akımına olumlu olumsuz bir katkıda bulunmaktan kaçınarak seyirci kalmak… Bir yandan da zihinde olup bitenlerin sürekli bilincinde olmak, zihnin uyanıklığını, haberliliğini sürdürmek… Zen’in yolu bu…

Zen çalışmalarının eninde sonunda uyanma, aydınlanmayla sonuçlanması doğal… Ancak bunun için her şeyden önce her türlü sabırsızlığı, her türlü aceleyi ve beklemeyi bir yana bırakmalı. Beklemeden beklemeli. Eğer gerçek amaçsızlığa ulaştınız da işi de oluruna bıraktınızsa yarın ya da ilerideki zamanlarda değil de hemen şurada ve şu anda uyanıp aydınlanmamanız için bir neden kalmaz.

“Siz kendiniz olduğunuzda, Zen de Zen olur. Kendiniz olduğunuzda, nesneleri oldukları gibi görür ve çevrenizle bir olursunuz.”

Zen Budizmi şöyle özetlenebilir: Zen zihni başlangıç zihnidir. Gerçek zihin sessizdir. Gerçek zihin şekilsizdir.

Toplantı Bilgileri

Toplantı Yeri : İSTANBUL HİLTON MASLAK

Toplantı Günü : Çarşamba

Toplantı Saati : 12:30

Dönem Başkanı

Güzide Sertbaş

Kulüp Başkanı

2023 - 2024