Yükleniyor...

Poliomyelitis, en çok 5 yaşın altındaki çocukları etkileyen oldukça bulaşıcı bir hastalıktır.

Hastalık

Poliomyelitis, en çok 5 yaşın altındaki çocukları etkileyen oldukça bulaşıcı bir hastalıktır.

Halkta polio virüsü veya çocuk felci olarak bilinir. Virüs, kişiden kişiye, genellikle bulaşmış su yoluyla yayılır. Sinir sistemine saldırabilir ve bazı durumlarda felce neden olabilir. Hiçbir tedavi olmamasına rağmen, dünya çapında 2,5 milyar çocuğu aşılattığımız, Rotary ve ortaklarımızın bulunduğu güvenli ve etkili bir aşı bulunmaktadır.

Çocuk felci (Poliomiyelitis, Polio) virüsün sinir sistemini etkileyerek özellikle bacaklarda, ama bununla sınırlı kalmamak üzere tüm vücutta felç meydana getirmektedir. Hastalığının eski kuşaklardaki imgesi “çelik ciğer” dehşetidir. Kişi çelik ciğerden (halk arasında “çelik tabut”) sağ olarak çıkabilse bile koltuk değneklerine muhtaç olarak yaşar. Genel kanının aksine çocuk felci sadece çocukları değil, erişkinleri de etkiler, fakat nüfusun büyük çoğunluğu hastalık etkeni olan virüs ile küçük yaşta tanışmış olduğundan erişkinlerde hastalığın görülme olasılığı çok azdır. Eskimolar gibi hastalıkla ilk defa karşılaşan toplumlarda ise hastalığın erişkin ve çocuklarda aynı sıklıkla görülmesi bu durumu desteklemektedir.

Hastalık ile ilgili ilk kayıtlara milattan önce 1580 yılından itibaren mısır yazıtlarında rastlanmakla birlikte 18 yüzyıl sonlarına kadar klinik tarifi yapılamamıştır. Daha önce seyrek olarak görülen vakaların ilk defa yaygın bir salgın olarak betimlenmesi ise 1894 yılında olmuştur. Bu tarih ile 1955 yılı arasında hastalığın tedavisi konusunda önemli bir gelişme kaydedilememiştir. (Ancak günümüzde bile yakalandıktan sonra hastalığın bir tedavisi yoktur.) 1955 yılında Salk aşısının keşfi ve hemen yaygın kullanılmaya başlanması ve 1962 yılında daha etkin olan Sabin aşısının dolaşıma sokulması hastalığın görülme sıklığını büyük oranda azaltmış, hastalık özellikle gelişmiş ülkelerde yılda sadece bir kaç vakaya kadar düşmüştür.

Rotary’nin, yeryüzünden çocuk felci hastalığının silinmesi programına katılması 1979 yılında Filipinler’deki altı milyon çocuğa polio aşısının temin edilmesi ve ulaştırılması görevini üstlenmesi ile gerçekleşti. Bu Sağlık, Açlık, İnsanlık programının (3-H) ilk adımı olarak düşünülmüştü. Takip eden dört yılda aynı uygulama Haiti, Bolivya, Fas, Sierra Leone ve Kamboçya için de gerçekleştirildi.

1980’lerin başında Rotary, tarihindeki en iddialı programı hayata geçirmek için planlamalara başladı. Tüm dünya çocuklarını polio aşısı ile tanıştırmak görkemli bir çaba olarak düşünüldü. PolioPlus programı, etkili polio aşısının mucidi Dr. Albert Sabin‘in de destek ve tavsiyeleri alınarak, ulusal ve uluslararası sağlık örgütleri ile işbirliği içinde, 1985 yılında kurumsallaştırıldı.

1985 yılının Ekim ayında Birleşmiş Milletlerin 40. Kuruluş yıldönümünde Rotary PolioPlus programı için 120 milyon dolarlık fon ayırdığını ilan etti. Bu başlangıç tüm dünyada halk sağlığı ile ilgilenen kuruluşları harekete geçirdi. Üç yıl içinde Rotaryenler bu fonu 247 milyon dolara çıkardılar. 2005 yılı itibari ile Rotary’in programa katkısı altıyüz milyon dolara ulaştı. Bu sayı İngiltere, Japonya gibi ülkelerden ve Birleşmiş Milletler fonlarından yapılan yardımlardan daha fazladır.

Rotary’nin yeryüzünden çocuk felcini silme çabalarındaki rolü gelişerek artmaktadır. Öncelikle hızlandırıcı etkisiyle aşı için mali kaynakların temin edilmesi ve dağıtımda karşılaşılan sorunların gönüllüler yoluyla çarçabuk çözülmesini sağlanmıştır. Rotary bünyesinde kurulan bu fon Dünya Sağlık Örgütünün çocuk felci uzmanlarını finanse etmekte ve programa rehberlik etmelerini sağlamaktadır.

Global Polio Eradikasyon İnsiyatifi insani yardım konusunda tüm dünyaya model oluşturmuştur. Dünya Sağlık Örgütü yöneticisi Gro Harlem Brundtland Rotary’nin “çocuk felci olmayan bir dünya” vizyonuna sahip ilk topluluk olduğunu ve bu hayalin gerçekleştiğini göreceklerini ilan etmiştir.

Toplantı Bilgileri

Toplantı Yeri : İSTANBUL HİLTON MASLAK

Toplantı Günü : Çarşamba

Toplantı Saati : 12:30

Dönem Başkanı

Güzide Sertbaş

Kulüp Başkanı

2023 - 2024